sobota, 27 kwietnia 2013

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW UKS TOLKMICKO

Zapraszamy wszystkich członków UKS TOLKMICKO na Walne Zebranie, które odbędzie się w Domu Kultury w Tolkmicku:

I termin: 13.05.2013 r., godzina: 18.00

jeżeli nie zbierze się kworum: 50% wszystkich członków + 1, wtedy:

II termin: 13.05.2013 r., godzina: 18.30. Wówczas kworum nie będzie wymagane, by Walne Zebranie było wiążące.

Program zebrania:

1. Wybór Komisji Skrótacyjnej oraz Protokolanta zebrania
2. sprawozdanie merytoryczne: Jerzy Sukow
3. sprawozdanie finansowe: MIchał Beyer
4. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
5. Przedstawienie planów działań na rok 2013
6. Zatwierdzenie sprawozdań oraz planu rocznego
6. Wolne wnioski
7. Sprawy różne

Nieletnich członków klubu reprezentuje rodzic lub opiekun prawny

Z uwagi na poruszane sprawy prosimy o niezawodne przybycie

Zarząd UKS TOLKMICKO

wtorek, 9 kwietnia 2013

Zebranie zarządu klub

Zapraszam członków zarządu klubu na  zebranie które odbędzie się 18. 04. (czwartek) o godzinie 18.30 w siedzibie firmy "Inspaw" ul. Port 1A.
Cel spotkania to przygotowanie sprawozdania z działalności klubu za rok 2012, oraz przygotowanie planu na rok 2013.
Serdecznie zapraszam.
T. Siekierko