KONTAKT

Kontakt z nami:


Uczniowski Klub Sportowy „TOLKMICKO”
ul. Port 1A, 82-340 Tolkmicko
e-mail: ukstolkmicko@gmail.com
NIP 5783107804, Regon 281347361
PeKaO S.A. I O. w Elblągu, nr konta 33 1240 1226 1111 0010 4407 5322
Zarząd:

prezes: Tomasz Siekierko, tel. 601954290
wicepreses: Jerzy Sukow, tel. 601949616
skarbnik: Michał Beyer, tel. 512096897
członek: Sławomir Frajkopf
członek: Adam Rublewski