OFERTA SPONSORSKA

SZANOWNI PAŃSTWO!

UKS TOLKMICKO zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową lub rzeczową dla zawodników trenujących w sekcji żeglarskiej


Sekcja finansowana jest z  ze składek członkowskich klubu oraz środków przyznawanych z różnego rodzaju dotacji administracji. Przyznawane dotacje  zabezpieczają jedynie podstawowe wydatki związane z treningami.

W związku z tym, działalność nasza w dużej mierze zależy od dobrej woli sponsorów i darczyńców.

W zamian oferujemy promocję Waszej firmy:


  1. umieszczenie nazwy firmy oraz logotypu na oficjalnej stronie internetowej klubu,
  2. promocja Firmy podczas imprez organizowanych przez nasz klub,
  3. umieszczenie logo firmy na plakatach, broszurach i wydawnictwach klubu,
  4. umieszczenie logo firmy na strojach, koszulkach klubowych,
  5. umieszczenie logo firmy na dyplomach i nagrodach dla uczestników regat żeglarskich.
  6. baner reklamowy na budynku klubowym
  7. reklamę na kadłubach, żaglach

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości udzielenia wsparcia finansowego lub rzeczowego dla tego przedsięwzięcia wyrażając z góry w imieniu zawodników sekcji serdeczne podziękowania za ewentualne przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby.


Forma i zakres promocji firmy uzależniona jest od wkładu finansowego Sponsora.Dane klubu w zakładce KONTAKT

Nasi dotychczasowi sponsorzy i darczyńcy:

1. UMiG Tolkmicko


 zakup 8 zestawów UKS Optimist, 2 wózki slipowe, kamizelki ratunkowe, 2 bojery ICE-OPTI
udostępnienie dawnego magazynu rybnego wraz z terenem w porcie Tolkmicko na bazę klubu, remont zewnętrzny naszej bazy (malowanie, prace porządkowe)


2. Pan Torbjörn Börjesson, firma BPS Sweden - zakup łódki typu UKS Optimist wraz z wózkiem slipowym


3. Pan Józef Krawiec - kiełbaski i napoje


4. Państwo Stankiewicz - udostępnienie grilla na imprezy klubowe