“Protection of the Baltic coastal water – NEFA BALT II”


                                                                                                                                                                                                                                                                     LITHUANIA-POLAND-RUSSIA CROSS- BORDER CO-OPERATION PROGRAMME 2007-2013 is co-financed with funds from the European Union
Protection of the Baltic coastal water – NEFA BALT IIGmina Tolkmicko realizuje inwestycję pt. „Budowa zintegrowanego systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Tolkmicko – II etap realizacyjny – kanalizacja miejscowości: Przybyłowo, Brzezina, Wodynia, Pogrodzie, Chojnowo, Nowinka z projektowanym zrzutem ścieków do istniejącej centralnej oczyszczalni ścieków w Tolkmicku – etap I rurociąg tranzytowy”. W jej ramach skanalizowane zostaną następujące miejscowości: Nowinka, Pogrodzie, Wodynia.

Inwestycja jest częścią projektu pt.: „Protection of the Baltic coastal water – NEFA BALT II”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 -2013”.

Wartość zadania realizowanego przez Gminę Tolkmicko wyniesie 900 000 EUR, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 810 000 EUR.

Operacja realizowana jest w latach 2012 – 2013.Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 is co-financed with funds from the European Union.

Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Gminy Tolkmicko i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.
Unia Europejska składa się z 27 krajów członkowskich, które zdecydowały stopniowo łączyć swoją wiedzę, zasoby i przyszłość. Wspólnie, podczas trwającego 50 lat procesu rozszerzania, zbudowały one strefę stabilności, demokracji oraz zrównoważonego rozwoju zachowując kulturową różnorodność, tolerancję i indywidualne wolności. Unia Europejska jest zdecydowana dzielić się swoimi osiągnięciami oraz wartościami z państwami i społecznościami spoza jej granic.

Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 ma na celu wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego po obu stronach granicy między UE i Rosją, odpowiadając na wspólne wyzwania i problemy oraz promując współpracę między społeczeństwami. W ramach Programu nie działające dla zysku podmioty prawne z litewskich i polskich regionów przygranicznych oraz z całego Obwodu Kaliningradzkiego wdrażają wspólne projekty współfinansowane przez UE.